TRADICIONALNA KITAJSKA MEDICINA

Tradicionalna Kitajska Medicina (TKM) je že več kot 4000 let stara veda. Se ne osredotoča samo na zdravljenje simptomov, npr. če boli glava, zdravi glavo, če boli stopalo, zdravi stopalo. TKM poudarja človeško telo kot celoto, kot skupek medsebojno povezanih in soodvisnih sistemov ter da so notranji organi povezani med seboj. Prav tako pa je vsak od njih povezan z določenim tkivom, čutilom, telesno odprtino in je povezan tudi z določenim čustvom ter določenim miselnim procesom.

Poleg tega pa se TKM osredotoča tudi na usklajenost telesa s cikli in ritmi v naravi ter univerzumu. Skuša torej celostno reševati zdravstvene težave in odpraviti vzroke, zaradi katerih je bolezen nastala, in ne zgolj zdraviti simptomov.

Njeno glavno načelo je celosten pristop k razumevanju človeškega telesa, ki prenovi celotno psihofizično počutje in zdravstveno ravnovesje.

Tradicionalna kitajska medicina obravnava vsak organ veliko bolj kompleksno, kot zgolj fizičen organ. Govori namreč o organu samem in njegovi energiji (Qi), ki se pretaka po pripadajočem meridijanu, o pripadnosti organa posameznemu elementu, ki mu daje določene lastnosti ter ali ima organ kvaliteto Yina ali Yanga.

V Tradicionalni Kitajski Medicini bolezen pomeni porušeno energetsko ravnovesje:

PET ELEMENTOV

Notranji organi se med seboj povezujejo v določenem zaporedju in se medsebojno stimulirajo, nadzirajo ali zavirajo ter tako tvorijo stabilno in skladno organsko celoto. Vsak od njih pripada določenemu elementu in ga obeležuje:

 • letni čas, ko je najbolj aktiven
 • zunanji patogeni element ki ga najbolj prizadene
 • čustvo s katerim je povezan
 • tkiva in sistemi s katerimi upravlja
 • čutilni organ s katerim je povezan
 • predel kjer se kaže
 • in okus s katerim upravlja

YIN IN YANG

YIN in YANG sta dva popolnoma enakovredna aspekta univerzalne, vitalne energije. Sta nasprotna a hkrati dopolnjujoča se vidika bivanja (tema-svetloba, pasivno-aktivno,..).

YIN je vse, kar je:
– temno, hladno, vlažno, notranje, sprejemajoče, žensko, pasivno in upadajoče;

YANG je vse, kar je:
– svetlo, vroče, suho, zunanje, dajajoče, moško, aktivno in rastoče.

QI

Tradicionalna kitajska medicina temelji na dejstvu, da je energija ena sama (en Qi), ki ustvarja in prežema vse. Iz njega pa izhaja več različnih tipov Qi-ja, ki vplivajo na naše telo in duha. Ti segajo od bolj subtilnih do bolj gostih.

V človeškem telesu Yin organi tvorijo različne vrste Qi-ja (npr. Levica tvorijo Izvorni Qi, Pljuča tvorijo Obrambni in Hranljivi Qi..). Qi greje, preoblikuje (transformira), premika (npr. kri in telesne tekočine), zadržuje, dviguje, spušča in varuje. Pojavlja se v različnih oblikah glede na funkcijo, izvor in delovanje.

Qi pa je sestavljen iz vseh bistvenih življenjskih dejavnikov, ki vključujejo tako:

 • fizični vidik, kot energijo samo
 • mentalni vidik, kot misli in miselni vzorci
 • čustveni vidik, kot čustva ki jih občutimo
 • duhovni vidik življenja, kot povezanost z vsem kar je

MERIDIANI

Meridiani so energetske poti v človekovemu telesu preko katerih teče življenska energija, ki jo imenujemo Qi (drugod jo imenujejo tudi  prana, mana,…)

Naloga meridianov je, da:

 • hranijo in oskrbujejo z energijo celo telo (organi, tkiva)
 • povezujejo telo v energetsko celoto
 • napajajo pripadajoč organ z energijo
 • vzdržujejo ravnovesje med YIN-om in YANG-om
 • imajo obrambno funkcijo
 • reflektirajo simptome in stanje v organih in telesu

Ko pretok energije v meridianih ali organih postane blokiran, pomanjkljiv, pretiran, ali pa neuravnotežen, se poruši ravnotežje Yina in Yanga v telesu in tako lahko nastane bolezen.

… več o meridianih